PPHU Markiewicz
ul. Kościuszki 33, 08-112 Wiśniew

Hubert Markiewicz
507-223-576

501-047-750

biuro@domydrewnianemarkiewicz.pl

 hubertmarkiewicz@wp.pl

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Hubert Markiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Hubert Markiewicz PPHU Markiewicz z siedzibą w Wiśniewie przy ul. Kościuszki 33, wpisaną do rejestru działalności gospodarczej prowadzonego przez Wójta Gminy Wiśniew pod Nr 636/2007, NIP: 8212326041, REGON: 140967765.

Podanie danych osobowych przez Państwa jest dobrowolne, jednak jest niezbędne dla realizacji celów, w tym między innymi: wykonania usługi/zlecenia, usługi sprzedaży na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Ponadto podanie danych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym między innymi do wystawienia dokumentu sprzedaży (faktury).

Dane osobowe będą przechowywane minimum przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym zwłaszcza związany z obowiązkiem archiwizacji dokumentacji, w tym dokumentacji rachunkowej. Administrator może przekazywać Państwa dane dostawcy usług IT w ramach obsługi systemu. Macie Państwo prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Dane osobowe mogą być ponadto przetwarzane w celu marketingu produktów lub usług własnych prowadzonego w formie tradycyjnej (papierowej) lub w innych celach wskazanych każdorazowo w odrębnej klauzuli lub odrębnych klauzulach dotyczących zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W przypadku zakupu usługi przez Państwa, dane osobowe mogą być przekazane operatorom płatności obsługującym serwisy rozliczające płatności, jedynie w celu i w zakresie niezbędnym do umożliwienia dokonania płatności, a także udostępniane w przypadkach określonych przepisami prawa organom państwowym na ich żądanie, a także udostępniane w korespondencji papierowej operatorom pocztowym lub przewoźnikom w celu dostarczenia korespondencji. Podmioty, którym dane są udostępniane, są odrębnymi administratorami tych danych. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania także u tych podmiotów.

Jeśli uznasz, że przetwarzając Państwa dane osobowe naruszono przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Formularz kontaktowy